Skip to main content
SEA-FS 15

Termenii și Condițiile Evenimentului

Pentru o bună desfășurare a Simulării Examenului de Admitere la Facultatea de Stomatologie, ediția a 15-a, recomandăm tuturor participanților să parcurgă termenii și condițiile de mai jos, întrucât aceștia reglementează acordul dintre echipa de organizare și participant.

Capitolul 1
Înscrierea la Eveniment

Art. 1 Pentru a se înscrie la Simulare, candidații trebuie să își creeze un cont pe site-ul oficial, completând formularul de înscriere cu datele personale corecte. După înregistrarea și validarea adresei de e-mail, aceștia trebuie să efectueze achitarea taxei de înscriere, pe pagina destinată acestei operațiuni. După achitarea taxei, participanții vor primi pe adresa de e-mail utilizată pentru înregistrare, confirmarea achitării taxei, imediat ce tranzacția a fost procesată de către bancă, validând astfel înscrierea la Simularea Examenului de Admitere la Facultatea de Stomatologie, din cadrul U.M.F. ”Carol Davila” din București.

Art. 2 Sunt de acord ca datele mele să fie prelucrate de platforma de înscriere.

Art. 3 Alegând plata online, sunt de acord ca datele mele să fie prelucrate de platforma iPay (Powered by Banca Transilvania) și îmi asum să citesc paginile de Termeni și Condiții și Politica de Confidențialitate ale sistemului de plată online, fiind separate de aceste clauze.

Art. 4 Înțeleg că lipsa achitării taxei de înscriere atrage după sine invaliditatea înscrierii.

Art. 5 Înțeleg și îmi asum că înscrierea la Simularea Examenului de Admitere la Facultatea de Stomatologie, organizată de Asociația „Liga Studenților la Medicină Dentară București” necesită crearea unui cont și achiziționarea pachetului de înscriere. Înțeleg că în absența unui cont, nu voi putea participa în cadrul celei de-a 15-a ediție a Simulării Examenului de Admitere 2024.

Capitolul 2
Politica de Retur și Anulare

Art. 1 Înțeleg și îmi asum că, în cazul în care doresc să nu mai particip, taxa de participare nu se va returna. În funcție de prevederile legale în vigoare și de evoluția măsurilor de siguranță împotriva virusului SARS-Cov-2, evenimentul poate fi anulat, situație în care nu putem garanta returnarea integrală. Cu toate acestea, într-o situație de forță majoră, vom încerca să returnăm un procent cât mai mare din taxele de înscriere.

Art. 2 În cazul în care datele introduse sunt greșite, este răspunderea participantului să contacteze Organizatorii pentru corectarea acestora. Datele vor putea fi modificate fie direct de către participant prin intermediul site-ului, fie la cererea prin email a participantului, înainte de încheierea perioadei de înscriere. Email-ul va fi trimis la adresa simulare@lsmdb.ro.

Capitolul 3
Desfășurarea Evenimentului

Art. 1 Înțeleg și îmi asum că prin crearea contului și achitarea taxei mă înscriu la eveniment.

Art. 2 Prin înscrierea la eveniment sunt de acord ca materialele media realizate pe parcursul evenimentului să fie folosite cu scop publicitar pe paginile evenimentului (Web, Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo) și ale partenerilor, precum și în alte materiale publicitare tipărite sau nu.

Art. 3 Înțeleg și îmi asum să adopt o conduită corespunzătoare naturii și locației evenimentului, fiind conștient că este un eveniment independent și neafiliat cultural, politic sau religios.

Art. 4 Înțeleg și îmi asum că la evenimentele desfășurate fizic, nu este permis accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate. Totodată, sunt direct responsabil de consumul personal de alcool și de consecințele sale.

Art. 5 Organizatorii nu sunt în niciun fel responsabili pentru orice daune materiale sau fizice/deces produse în cadrul sau pe durata evenimentului. Înțeleg și îmi asum că orice daune materiale sau fizice sunt responsabilitatea participantului și va suporta consecințele, conform legilor în vigoare. Orice daune materiale aduse locațiilor sau materialelor organizatorului aduc după sine obligația de plată a acestora.

Art. 6 În timpul examenului:

  1. Candidații nu au voie să vorbească între ei; eventualele întrebări sau nelămuriri vor fi adresate celui mai apropiat Supraveghetor, fără a-i deranja pe ceilalți candidați. Orice conversație între candidați va fi sancționată cu anularea lucrării și eliminarea din Examen, fără returnarea taxei de participare.
  2. Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită care contravine disciplinei sau eticii concursului se soldează cu excluderea imediată a candidatului din Examen. Excluderea candidatului va fi consemnată într-un proces verbal semnat de către toți membrii comisiei de supraveghere din sala de concurs, fără returnarea taxei de participare.
  3. Dacă unui candidat i se face rău în timpul examenului și dorește să părăsească sala, acesta va anunța cel mai apropiat Supraveghetor și va fi însoțit în afara sălii. Dacă starea de sănătate îi permite să revină în sală, el își va putea continua Examenul, fără ca timpul efectiv de lucru să fie prelungit.

Art. 7 În cazul în care nu se respectă legea, Regulamentul de ordine interioară al locației, precum și conduita corespunzătoare evenimentului, Organizatorii au dreptul a revoca accesul la eveniment persoanei în cauză.

Capitolul 4
Contact Echipa de Organizare