Skip to main content

La grila:

„Referitor la potențialul de acțiune din celula miocardică ventriculară sunt adevărate afirmațiile, cu excepția:

A. poate să apară în timpul fazei de diastolă izovolumetrică

B. are o amplitudine mai mare decât în fibra musculară netedă de la nivelul antrului piloric

C. ieșirea ionilor de K+ produce scăderea amplitudinii sale sub 0 mV

D. durata sa corespunde cu perioada refractară, care este de aproximativ 0,3 ms

E. apare inițial la celulele din apex și apoi la cele din septul interventricular”

Dintr-o eroare tehnică, răspunsurile corecte sunt D și E deoarece unitatea de măsură de la varianta D a apărut în caiet ca fiind ”milisecunde” și nu ”secunde”, cum era gândit enunțul inițial.

Comisia Centrală

Leave a Reply